วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551

test 6 ลองค้นหาและฝึกการเขียนอย่างง่าย

Test 6
สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้เราเข้ามาทำแบบทดสอบกันอีกครั้งหลังจากที่เราไม่ได้ทำแบบทดสอบทางอินเตอร์เน็ตมานานแล้ว เอาหละเรามาดูซิว่าจะง่ายหรือยากแค่ไหน.....ลองทำดูน่ะคะ..
ดูตัวอย่างก่อนแล้วก็ลงมือทำคำหนึ่งคำนักเรียนสามารถแต่งประโยคได้ 3-5 ประโยค อย่าลืมส่งครูด้วยน่ะคะในชั่วโมงที่เราเจอกัน..
--------------------------- = สวนสัตว์
--------------ZOO-------- = สวนสัตว์
เขียนประโยค
I like to go to the Zoo. My friends like to go to the Zoo.
Monkey is eating a banana in the Zoo.
1._______________ = ช้าง
__________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________________
2. __________________ = สิงโต
______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________________________
3._________________________เสือ
____________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
4._________________________ ยีราฟ
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
นักเรียนวาดรูปสวนสัตว์ในฝันของนักเรียนแล้วระบายสีให้สวยงาม พร้อมทั้งเขียนประโยคบรรยายอย่างง่ายพอเข้าใจ ตีกรอบก่อยวาดรูป เขียนชื่อเลขที่ ชั้น
ให้เรียบร้อย ตั้งใจทำงานน่ะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

สวัสดีค่ะ เด็กๆ มาทำข้อทดสอบกันหน่อยน่ะค่ะ

แบบทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นประถมปีที่ 5-6 ภาคเรียนที่ 1/2550

นักเรียนเขียนคำต่อไปนี้แยกเป็น สัตว์ สิ่งของ และสถานที่

shop horse vase duck house pen

bird Zoo mug ruler cat schoolAnimals :1......................... 2....................................3..............................4...................................Things : 1...........................2....................................3.................................4.....................................Place : 1.................................2.............................3.................................4........................................จับคู่ประโยคต่อไปนี้1. Good morning 2. Good morning .

How are you?

3. I 'm fine, thanks.

How are you? 4. I'm very well, thanks.

เรียงลำดับประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง โยใส่หมายเลข 1,2,3,4......... Hello. How are you? .............Good morning.

.........Good bye .........See you laterเติมคำ in ,on, at,by, under,near ให้ถูกต้อง1. The monkeys are .............. the tree.

2. The elephant is .................the big tree.

3. The rabbits are.................the rock.

4. The horse is..............the pond.

5. The ducks are...................the pond.

6. The police is .........the police station.

7. The cat is ..........the door.

8. The snakes are.......the chair.

9. The cup is...........the table.

10. The teacher is ...........the desk.เติมคำหน้าประโยคให้ถูกต้อง

Stand Sit Point1. .........................down!

2...................up!

3. ...................to the door!เติมความหมายของคำต่อไปนี้1. flower =.......................................................

2. eraser = .....................................................

3. friend = ................................................

5. teacher = ...................................................

6. school = ........................................................

7. student = ..................................................

8. classroom = ..................................................

9. sound lab room =............................................

10. morning = ...................................................

11. afternoon =............................................

12. evening = .................................................

13. policeman =......................................

15. queen =..........................................

16. postman =...............................................

17. shose = ..........................................

18. picture =........................................

20. pencil box =................................................

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2550

Swatdee ka

Hi...
How are you my dear students in Anubanbankruat School. I am in New Zealand now and it is 10.30 pm. now. I miss you so much and when I come back we will study English again. It is 5 degree now and very cold here. I will come back to see everybody in this month and we will have fun with English camp. I am studying English very hard and very busy. I do not have time to put the exercise for you but it is not ploblem we will study when I come back. I miss all very body aspacaily kru Sunan and kru pap Pau au pittaya and also my mum and dad and my darling Chris .tonight I have to go to bed.Goodnight

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550

มาแล้ว..ภาษาพาสนุก..Fun with English

Hello...My Lovly Students.....
สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างทำงานของครูถึงไหนแล้วค่ะ..ไงๆก็พยายามทำให้เสร็จก็แล้วกัน่ะค่ะวันนี้มีงานใหม่มาให้อีกไม่ยากเลยลองมาดูซิเป็นอะไร
Exercise
เด็กๆทั้งป5-6 ทำเหมือนๆกันแบบฝึกเดียวกัน่ะค่ะ
วันนี้เรียนเรื่อง Verb To Have ทบทวนน่ะ Have -มีลูกๆดังนี้ Have , Has....... Verb to have หมายถึง มี
การใช้ have ,has มีวิธีใช้ดังนี้
I= have
You=have
They=have
We=have

She=has
He=has
It=has
ส่วนต่างๆของร่างกาย Parts of the body
ตัวอย่าง I have short hair. ฉันมีผมสั้น
She has long hair. หล่อนมีผมยาว
มาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่า อย่าลืมค้นหาความหมายใน dictionary ด้วยน่ะคะ
1. hair=__I have long hair.____________________.
2.eye=___________________________________.
3.nose=___________________________________.
4.neck=____________________________.
5.hand=____________________________.
6.head=_______________________.
7.ear=_____________________.
8.mouth=_____________________.
9.arm=______________________.
10.leg=___________________________.
11.foot=_______________________.
เติม has, have ในประโยคให้ถูกต้อง
12.I ______ five roborts.
13.We______ten marbles.
14.They______sketeboards.
15.She______two dolls.
16.He_____a yellow kite.
เป็นไงบ้างพอทำได้ไหม คนเก่ง...แล้วอย่าลืมเข้ามาเอางานเรื่อยๆน่ะค่ะ
คุณครูเดินทางไปนิวซีแลนด์วันที่ 22 สิงหาคม 2550 กลับมาพวกเราก็จะได้เข้าค่ายภาษาอังกฤษกันแบบสนุกๆครูมีเพื่อนมาช่วยสอนด้วยทั้งคุณครูไทยและครูต่างชาติน่ะ ตอนนี้ Goodbye Goodbye...
See you again.

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550

English is very fun and fun.

Hello...Helo...How do you do?
สวัสดีค่ะเด็กๆสบายดีไหมค่ะ
วันนี้ครูมีภาษาอังกฤษแบบง่ายๆมาฝากด้วยลองทำดูนะ

Excercise
เรามาเรียนเรื่องอายุกันดีกว่าน่ะ
เติม is am are ในประโยคให้ถูกต้อง
1. He____nine years old?
2. How ____old are you?
3. I___seven years old.
4. How old ___ she?
5. She____ten years old.
นำคำต่อไปนี้เติมลงในประโยค
1. Howo old are _____?
2. I am ten _____old.
3. Jo is six years______.
4. How ____ is he?
5. ___ old is Sandy?
เอาหล่ะวันนี้เอางานแค่สิบข้อง่ายๆน่ะคะทบทวนความจำความรู้เดิมของเราลองทำดูนะไม่ยากเลยใช่ไหมค่ะ
แล้วพบกันใหม่น่ะ See you again.

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2550

English for youP.5-6

Hello!...Students.......
How are you?
สวัสดีค่ะเด็กๆมาวันนี้เรามาเรียนรู้การใช้คำสรรพนามกันนะค่ะมาเริ่มกันเลย
Exercise
เลือกคำสรรพนามต่อไปนี้เติมในประโยค
You ,She,They,I,It

1. This is Betty0. _____ is my friend.
2.__________ are a teacher.
3.The dog are in the room.______________are black.
4.That is a ball._________is brown.
5.______am a student.

Exercise
เติม is am are ให้ถูกต้องกับคำสรรพนาม

1. He is________a student.
2.We_______friends.
3.I_______Sam.
4.You______a teacher.
5.It___a kangaroo.

Exercise
เขียนสรรพนามให้ถูกต้อง
He ,They ,It ,She ,me ,my,it
1.Harry gave___a robot.___is blue.
2.This is Mr.Jim Jones.___is my teacher.
3.Andy,Linda and Jack are students.___are___ friends.
4.THis is Sandy.____is a student.
5.Look at____.It is a cat.


เอาหล่ะพอแค่นี้ก่อนง่ายๆทำให้ถูกต้องน่ะคะ ถ้าไม่เข้าใจเข้าไปถามครูในอีเมลล์ที่ครูให้ไว้นะค่ะโชคดีค่ะ
Krunatda

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ภาษาพาเพลิน

Hello..My students.

How are you? สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูมีอะไรมาฝากอีกแล้วมาดูกันซิว่าจะทำได้ไหม..ลืมหรือยังค่ะถ้าทำไม่ได้ต้อง...try again ทำใหม่อีกครั้งพยายามอีกครั้งเราต้องทำได้..ฉันต้องทำได้..

วันนี้เรามาเรียนสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา around us มีอะไรบ้างเอ่ยคิดดูซิค่ะ สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะมีมากมายนักเรียนลองสำรวจดูซิคะ

มีทั้ง คน สัตว์ สิ่งของ แต่ว่าเราเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ ดังนั้นเราต้องสำรวจเป็นภาษาอังกฤษ มาลองดูใครสามารถหาคำได้มากแค่ไหน

ครูกำหนดให้อย่างน้อย 50 คำนะค่ะ ตามแบบที่ครูให้บันทึกนี่น่ะ

Around Us

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล

1.tree

2.animal

3.cat

4.dog

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

เอาหละ..ทีนี้ก็ค้นหากันได้สบายๆจากพจนานุกรม dictionary ใครสามารถหาได้มากกว่านี้ก็ดีนะก็เป็นอันว่าหาให้ได้ครอบคลุมทั้งคน อาชีพ สัตว์ สิ่งของรอบๆตัวเราอะไรก็ได้ที่เราค้นหามาได้ ขอให้สนุกน่ะค่ะ ตั้งใจทำด้วยจะได้คะแนนเยอะๆ....

ด้วยรัก....จากคุณครู Natda...

Good luck to you.