วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

มาแล้ว..คุณครูณัฐ..มีอะไรมาฝาก..อยากรู้มาดูซิ...

hello...veverybody..ไงค่ะคิดถึงกันบ้างไหมเอ่ย..เหงา..บ้างไหม..ดื้อกันรึปล่าว...
มาคราวนี้ก็เช่นเคย....มีอะไรมาฝาก...ภาษาพาเพลิน...
งานที่ทำเสร็จแล้วส่งให้ครูตรวจทางอีเมลล์ก็ได้นะ...แล้วพริ้นไปใส่แฟมงานด้วยหละ..
วันเสาร์-อาทิตย์นี้ครูมีค่ายภาษาอังกฤษพี่ๆมัธยมที่เขื่อนคลองมะนาวอำเภอโนนดินแดงสนุกแน่ๆรับรองเรียนด้วยเล่นด้วย
สำหรับพวกเรามีแน่ๆตอนเทอมสองนะเข้าค่ายให้สนุกเลย...
วันนี้ใครเข้ามาหาในเวฟก็จะได้งานใหม่ไปทำไม่ยากเลยค่ะ..
Exercise...
นักเรียนมาดูตัวอย่างก่อนน่ะ..
หาตัวอักษรที่หายไปจากdictoinary ทุกคนเก่งอยู่แล้ว...ลองมาดูกัน..ทำลงสมัดแบบฝึกหัดน่ะค่ะ
ทั้งพี่ป.6 และน้องป.5
1. sch__ll
2.te_ch_r
3.t_bl_
4.thr__
5.tr__
6.f_ie_d.
7.ram_ta_n
8.fr_it
9.m_ngo__te_n
10.p_ne_pl_
11._omel_
12.m_l_n
13.ma__os_e_n
14.ve_g_ta_le
15.c_rn
17.i_ecrea_
18.n__d_es
19.p_at_
20. d_s_
21.f_s__
22. me_t
23.b__f
24.e_gs
25. w_t_r
26. M__d_y
27. T__sd__
28.We__sd_y
29. Th__s___
30.Fr_d__
31. Sa__rd__
32. J__u_r_
33. Fa_r__ry
34.M__ch
35.A__i_
36M__
37.J_n_
38._ul_
39.A___t
40. S_bt__b__
41.Oc____
42._o__mb__
44.D_c__b__
45.G__dlu_k


วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การบ้านน่าสนุก...สำหรับน้องป.5.และพี่ป.6 นะค่ะเหมือนกันง่ายๆทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาแล้ว

งานครั้งนี้ครูให้ทำเหมือนกันนะทั้งป.5-6 เพียงทบทวนความจำความรู้เดิมของเรา

เอาหละ..ใครเก่งๆลองมาค้นคว้ากัน ทำแล้วอย่าลืมส่งให้คุณครูด้วยนะค่ะจะได้รู้ข้อบกพร่องของเรา..จำได้ไหม...ผิดเราแก้ไขได้...ทำใหม่ใช่ไหมค่ะ..Try again....พยายามอีกครั้งๆจะทำได้เอง...

Exercise

ดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ

โครงสร้างประโยค Prent Continuous Tense : ประธาน + กริยา เติม ing +กรรม

นักเรียนดูตัวอย่างนี้..

I (go )...........to school. I am going to school.

You ( study ) English. You are studying English.

นักเรียนใช้คำต่อไปนี้เติมประโยคให้ถูกต้องตามโครงสร้าง is

am + กริยา ing

are

1. I ( go )................to meet Wanna.

2. She ( watch )..............the football macth.

3. The boy ( cry ).................

4. Linnda ( look )................for her skirt.

5. Aranya ( ride )............a bike.

6. Stop! Do not enter. The maid ( clean ).........your room.

7. Natda and Sopharee ( feed )..................the elephant.

8. The train ( leave ) ................now.

9. Those cats ( eat ) ................fish.

10. You ( play )................tennis.

11. I ( swim ) ...........in the pool.

12. We ( kick ).............a ball.

13. They (buy )............some food.

15. These girls (cook ).......in the kitchen.

16. One little boy ( drink )..........Coke.

17. My mother ( put )................ a vase on the table.

18. My father ( read )...................newspaper.

19. Krunatda ( teach ).............English in our classroom.

20. Kruprajack ( work )................very hard.
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

มาแล้วจ้า...............ภาษาพาสนุก.....English is fun..........

Hi........My lovely students....
I miss you so much. สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักของครู เป็นไงบ้างการบ้านยากไหมค่ะ...ที่ผ่านมา...ถ้ายากก็ถามครูเวลาครูอยู่หรือถามครูคนอื่นๆก็ได้ค่ะ วันนี้ครูติดงานอบรมคุณครูภ่ษาอังกฤษของอำเภอเราไงค่ะตามที่ครูบอกไว้ว่าพวกเราเข้ามาเอาการบ้านได้ทุกคนเลยใช่ไหมค่ะ...ใครมีinternet ที่บ้านก็ส่งตรงมาเข้าอีเมล์ครู...linnat12@hotmail.com หรือ ntdhodson@yahoo.co.uk วันนี้ครูเหนื่อยจังค่ะ
อีกวันเดียวก็จะเสร็จแล้ว..สำหรับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อำเภอบ้านกรวด
ครูบอกนักเรียนว่าครูต้องไปปฐมนิเทศเรื่องการไปศึกษาอบรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ใช่ไหมแล้วกลับมาก็อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ระดับอำเภอ อำเภอบ้านกรวด..นี่กลับมาจะเอารูปถ่ายมาให้ดูตามสัญญา...เด็กๆรู้ไหมว่าทำอย่างไรเราจะเก่งภาษาอังกฤษ..ก็อย่างที่ครูบอกนะตั้งใจ ทำผิดทำใหม่ได้...จริงไหม...เอาละครูฝากงานให้อีกนะแล้วเราค่อยเจอกันรับรองเอาเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆมาฝาเพวกเราแน่นอน....รักแล้ว..รอหน่อยนะค่ะ
ต่อไปนี้เป็นงานพี่ป. 6น่ะ

Exercise
นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคำถามต่อไปนี้
I am a good boy. I like to to play a toy and does not like to make noise. I liek to eat fruit and vetgetables. My mother teaching me how tobe a good boy. Just do every like she teachs and teacher told me to do for study. I am happy to do that . I love my mother and my teacher very much.
1. Are you a good boy?
a. yes,I am. b. Yes, I do. c. No I do not. d. I do not .
2. What do I like to play?
a. coise b. toy c. boy d. floor
3. Do I like to make noise?
a. No, I do not. b. Yes, I am. c. Yes, I do . d. No, I does not.
4. What do I like to eat?
a. food b. tooth c. good d. fruit and vegetables.
5.Who do I love?
a. Teacher b. Mom c. Mother and Father d. Teacher and mother

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

ของพี่ป.6 นะตรงนี้

Hi...very one..
This is the exercise for you.
....................................................................
Read this story and answer the question

Montra is a girl in prathom 6.She has long hair ,black eyes,white skin.She is tall and thin.She a pet dog.Her mame is Moji.Moki is a small dog and pretty.She like to eat pork and chicken.Vereyday Montra plays with Moji.And they are very happy.

1. What class is Montra study in?
She is study in..................
2.How does Montra look like?
She has.. ........,.......,.......
3.Is Montra fat and tall?
No,...........not.She is........and........
4.What is Moji?
She is a...........
5.what does Moji like to eat?
She likes to eat...........and........
6.Do they like to play together?
Yes,.......do.
7.Are they happy?
Yes,......... are.

Today my teacher is not at school.She is in Bangkok for meeting and training English.We are students of her.We have got some homework to do on the website.She put the exercise for us to do and will checking when she come back.I tell my friend to get the exercise on her website and we are going to the computer 'room for printing the exercise to do oue self.It is not difficult.We can do it because it is easy and we understand.Next week we will see our teacher.We will be very happy to see her again.Now everybody miss her very much so we have to be a good students for her because she used to telling us about learning is very important.We will not naughty students and we are good.Our teacher will be pround with us.I and my friends want to be good in English like our teacher
she can listening, speaking, reading and writing very well.We hope
we can do the same.

1. Where is my teacher now?
She is in....................
2.What is doing?
She is...........and...........
3.Where do we get the exercise?
We get it from her ..........
4.Our exercise are not.............and we can do.
5.if we are good our teacher is very.........
6.The teacher telling ue English is very...............
7.The teacher is teaching us on the internet because she put.........on her website.
8.We can learn from internet because we can understand and can use yhe computer.
9.When our teacher come back she ...............exercise.
10.We..........her and she .......us very much.
ขอให้ทุกคนตั้งใจทำนะค่ะ.....ไม่ยากเลย....จำได้ไหม....if you cannot do it ...try it again...and again.
ด้วยรัก...จากคุณครู...wanjai...
I love you.
Krunatdanongyao Hodgson

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การบ้านน่าสนุกของครูหวาน..

มาอีกแล้ว....สุดยอดคนเก่ง...ต้องทำได้...ทำไม่ได้ต้อง......Try again......

คราวนี้คุณครูไปราชการอบรมการละครภาษาอังกฤษ..คุณครูไปเป็น..trainner...กลัลมาจะมาพาพวดเราแสดงละครให้สนุกเลยนะ...รอหน่อยนะ....ทำงานง่ายๆนี้ก่อนค่ะ..Exercise

ลองมาอ่านเรื่องสั้นๆนี้ดูหน่อยซิ..

I am a girl.I study in the 5th grade at Anubanbankruat School.

I like to study English.Because English is fun.My teacher is very kind and she is nice. Now I am 11 years old. I have 35 friends in my class.We love to learn English very much.Now I can listen,speak,read and write better than before. I love English.

ตอบคำถามต่อไปนี้นะค่ะ..

1.What am I? I am.............

2.What is the name of my school? The name of my school is........

3.What do I like to do? I like to...........English.

4.How is my teacher? She is very.................

5.How old am I? I am.......years old.

6.How many friends in my class? There are........

7.We love...............English.

8.We can.......,.........,.........and...........

9.We think Englis is...........

10 What grade are we study in?We study in the..........grade.